MAKE TOMORROW MATTER

Vi identifierar oss inte som ett hållbart varumärke. Istället är vi fast beslutna att göra morgondagen betydelsefull genom att ta ansvar för den värld vi lever i. Vi är inte perfekta, men vi anstränger oss för att vara den bästa versionen av oss själva och göra bättre val varje dag för att arbeta för en bättre morgondag.

Vi vill vara ett relevant, syftesdrivet varumärke genom att hålla fast vid vår hållbara ambition: att utveckla en relevant, transparent och ansvarsfull verksamhet genom ett informerat och inspirerat samhälle som är nyfiket, modigt och ständigt utmanar status quo.

På DAY ET tar vi ett helhetsgrepp för att vara ett ansvarsfullt varumärke. Oavsett om det handlar om att hantera radikal transparens i leveranskedjan, materialval eller förändringar på huvudkontoret för att minska vårt miljöavtryck. Det viktiga är den totala effekten av alla de val vi gör, stora som små, varje dag.

Öppenhet är en grundläggande princip för DAY ET. Genom att ge mer insikt i våra processer och metoder vill vi förenkla informerade val i vardagen och inspirera och utbilda vårt samhälle att göra mer ansvarsfulla val.

RESPONSIBILITY REPORT 2022

Vår Responsibility Report 2022 är den första i sitt slag. Öppenhet är en grundläggande princip för DAY ET. Genom att ge mer insikt i våra processer och metoder vill vi förenkla informerade val i vardagen och inspirera och utbilda vårt samhälle att göra mer ansvarsfulla val. Vårt framtida mål är att publicera en årlig ansvarsrapport för att visa framstegen i vårt hållbara fokus för allmänheten. Denna rapport är uppbyggd kring vårt förhållningssätt till ESG-arbetet. ESG står för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning och är de tre pelarna i vårt ramverk för ansvarsfullt företagande och representerar de övergripande områden som vi arbetar med. Läs mer om vår ansvarsrapport 2022 här.

Denna rapport är uppbyggd kring vår syn på ESG-arbetet. ESG står för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning och är de tre pelarna i vårt ramverk för ansvarsfullt företagande och representerar de övergripande områden som vi arbetar med.

Utforska vår Responsibility Report 2022 hår.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Det är vårt ansvar att se till att de människor som lägger ner ett stort arbete på att tillverka våra underbara produkter behandlas på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt. Detta manifesteras i vår Code of Conduct som följer av UN Guiding Principles och the Bill of Human Rights och är baserad på det ramverk som tillhandahålls av Danish Fashion & Textiles (DM&T). 

Dessa principer beskrivs i vår policy för mänskliga rättigheter, för att säkerställa att det finns en tydlig förståelse för våra etiska värderingar och de principer vi vill upprätthålla i hela vår leverantörskedja, när det gäller mänskliga rättigheter och miljöansvar. Vår policy för mänskliga rättigheter revideras årligen. Förutom vår policy för mänskliga rättigheter förlitar vi oss främst på BSCI-initiativet, 75% av våra direktleverantörer är BSCI-certifierade.

POLICYS

Som modeföretag är vi medvetna om att vi skapar en lång värdekedja. Därför är det viktigt att alla affärspartners i DAY ET's leveranskedja - som tillhandahåller antingen processer eller komponenter till våra produkter - förstår och följer DAY ET's värderingar och standarder. För att organisera detta har vi tagit fram nedanstående policyer.

Alla leverantörer på nivå 1 har undertecknat policyerna och uppmanas att kommunicera dem till underleverantörer för att se till att de också uppfyller DAY ET's policyer.

Läs mer om vår policy här:

Code of Conduct

Climate and Environment policy

Affirm Groups Restricted Substance List

Human Rights Policy

Animal Welfare Policy