Make Tomorrow Matter

Vi identifierar inte oss själva som ett hållbart varumärke. Istället är vi fast beslutna att göra morgondagen viktig genom att ta ansvar för den värld vi lever i. Vi är inte perfekta, men vi strävar efter att vara den bästa versionen av oss själva och att göra bättre val varje dag för att arbeta för en bättre framtid.
Vi strävar efter att vara ett relevant, syftesdrivet varumärke genom att hålla fast vid vår hållbara ambition: att växa en relevant, transparent och ansvarsfull verksamhet genom ett informerat och inspirerat samhälle, genom att vara nyfiken, modig och ständigt utmana status quo.

På Day Et tar vi ett helhetsgrepp för att vara ett ansvarsfullt varumärke. Oavsett om det handlar om att hantera radikal transparens i leverantörskedjan, materialval eller förändringar på huvudkontoret för att minska vårt miljöavtryck.

Det viktiga är den totala effekten av alla de val vi gör, stora som små, varje dag. Öppenhet är en grundläggande princip för Day Et. Genom att ge mer insyn i våra processer och metoder vill vi förenkla välgrundade val i vardagen och inspirera och utbilda vårt samhälle till att göra mer ansvarsfulla val.

Global Recycled Standard

Day Et är certifierad enligt GRS-standarden som är certifierad av Control Union, licensnummer 1035592. Day Et har varit certifierat sedan december 2021.

Global Recycled Standard (GRS) verifierar andelen återvunnet material och spårar det från återvinningsföretaget till slutprodukten.

Produkter som är certifierade enligt Global Recycled Standard (GRS) innehåller återvunnet material som har verifierats oberoende i varje steg av leveranskedjan, från återvinningsföretaget till slutprodukten. Dessutom har de certifierade anläggningarna uppfyllt sociala, miljömässiga och kemiska krav i varje steg av leveranskedjan.

Responsibility Report

Vi är stolta över att presentera Responsibility Report 2022. Transparens är en av Day Ets grundläggande principer. Genom att ge mer insikt i våra processer och metoder vill vi förenkla välgrundade val i vardagen och inspirera och utbilda vårt samhälle till att göra mer ansvarsfulla val. Vårt framtida mål är att publicera en årlig ansvarsrapport för att visa framstegen med vårt hållbara fokus för allmänheten.

Denna rapport är uppbyggd kring vår strategi för ESG-arbete. ESG står för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning och är de tre pelarna i vårt ansvarsramverk och representerar de övergripande områden vi arbetar med.

Läs vår Responsibility Report 2022 hår.

Mänskliga Rättigheter

Det är vårt ansvar att se till att de människor som lägger ned ett stort arbete på att tillverka våra underbara produkter behandlas på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt. Detta manifesteras i vår uppförandekod, som följer FNs vägledande principer och FNs deklaration om mänskliga rättigheter, och som bygger på det ramverk som tillhandahålls av Danish Fashion & Textiles (DM&T).

Dessa principer beskrivs i vår policy för mänskliga rättigheter för att säkerställa att det finns en tydlig förståelse för de etiska värderingar och principer som vi vill upprätthålla i hela vår leverantörskedja när det gäller mänskliga rättigheter och miljöansvar. Vår policy för mänskliga rättigheter ses över varje år. Utöver vår policy för mänskliga rättigheter förlitar vi oss främst på BSCI-initiativet, och 75% av våra direktleverantörer är BSCI-certifierade.

Policys

Som modeföretag är vi medvetna om att vi skapar en lång värdekedja. Därför måste alla affärspartner i Day Ets leveranskedja - som tillhandahåller antingen processer eller komponenter till våra produkter - förstå och följa Day Ets värderingar och standarder. För att säkerställa detta har vi utvecklat de policyer som anges nedan.

Alla tier 1-leverantörer har undertecknat policyerna och ombeds att kommunicera dem till underleverantörer för att säkerställa att de också uppfyller Day Ets krav.

Läs mer om vår policy här:

Code of Conduct

Climate and Environment policy

Affirm Groups Restricted Substance List

Human Rights Policy

Animal Welfare Policy