Flowbox – Villkor och bestämmelser

#yesDAYET

Vi älskar när du bjuder in oss till dina DAY ET-ögonblick på sociala medier, och vi vill gärna dela bilder som du har lagt upp på Instagram i våra kanaler. Bilderna kommer främst att visas på relevanta produkt- och landningssidor på vår webbplats (day-et.se) och på sociala mediekanaler som Instagram och Facebook. De kan också komma att användas i annonser på sociala medier, nyhetsbrev och för andra kundkommunikations- och marknadsföringsändamål.


Vad betyder #yesDAYET för dig?
Genom att svara på vår förfrågan med hashtaggen #yesDAYET godkänner du följande villkor:

Du ger DAY ET A/S (nedan kallat "DAY ET", CVR: 40028285) en icke-exklusiv, royaltyfri, global licens att använda alla bilder som du har svarat på med #yesDAYYET i marknadsföring och reklam, inklusive vår webbplats, Instagram, Facebook, annonser på sociala medier, nyhetsbrev och andra kundkommunikations- och marknadsföringsändamål. Detta inkluderar rätten att reproducera, distribuera, modifiera och redigera dina bilder. Dessutom samtycker du till att avstå från rätten att namnges i samband med din bild när vi använder den. Vidare ger du DAY ET samtycke till att använda bilder där du kan identifieras för marknadsförings- och/eller reklamändamål, i enlighet med tillämpliga marknadsföringsregler.

Du samtycker till och ger DAY ET A/S tillstånd att använda dina bilder med hashtaggen #yesDAYET som kan innehålla personuppgifter. DAY ET kommer att använda bilderna i marknadsföringssyfte tills du återkallar ditt samtycke, vilket beskrivs närmare i de villkor och den privacy policy som du har läst och godkänt.


Vad behöver du kontrollera innan du använder hashtaggen #yesDAYYET?
Vi kräver att du bekräftar följande:
- Du äger alla rättigheter till dina bilder.
- Alla andra personer som förekommer på dina bilder har gett dig tillstånd att överföra rättigheterna enligt beskrivningen ovan.
- Du är minst 18 år gammal eller har föräldrarnas samtycke och DAY ET's användning av dina bilder kommer inte att bryta mot någon tredje parts rättigheter eller någon lag.

Det är underförstått att DAY ET inte är skyldigt att kompensera dig för användningen av dina bilder och de immateriella rättigheter som är förknippade med sådan användning enligt upphovsrättslagen. Genom att acceptera dessa villkor befriar du DAY ET och alla personer som agerar på DAY ET's vägnar från alla anspråk av något slag i samband med användningen av bilderna enligt beskrivningen ovan. För frågor om integritet och dataskydd är du välkommen att kontakta oss på: hello@day-et.com.

Flowbox är vår leverantör för publicering av dina bilder i våra kanaler. Som personuppgiftsbiträde tar Flowbox emot dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtalet.

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med dansk lag. Eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor kan hänvisas till Danish Centre for Complaint Resolution, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, www.naevneneshus.dk. Eventuella ytterligare tvister kan sedan hänskjutas till konsumentklagonämnden eller domstolarna i Danmark.

Vill du att dina bilder ska raderas? Om du vill återkalla ditt samtycke till att dela dina foton med DAY ETY kan du kontakta oss genom att klicka på ikonen "i" i det nedre vänstra hörnet av det delade fotot på vår webbplats. Ikonen leder dig till ett formulär där du kan skicka in en begäran om att återkalla ditt samtycke. Du kan också kontakta oss på hello@day-et.com.


Har du några frågor? Vänligen kontakta oss på hello@day-et.com.